Одржавање јавне расвете на територији општине Љиг

Општина Љиг објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-33/2017
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности-одржавање јавне расвете:

ЈАВНА НАБАВКА одржавање јавне расвете на територији општине Љиг

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.453-33/2017

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:   02.03.2017 године до 10,00 часова

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА    :    02.03.2017 године у 10,30 часова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

Оставите одговор