Рад грађевинских машина на територији општине Љиг

Општина Љиг, ул. Карађорђева бр. 7, 14240 Љиг

о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-86/2017 за прикупљање понуда у поступку  јавне набавке мале вредности – Рад грађевинских машина  на територији општине Љиг

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Оставите одговор