Јавни конкурс за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Зимско одржавање општинских путева

Општина Љиг

Ул. Карађорђева бр. 7, 14240 Љиг

о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ бр. 453-195/2017

за прикупљање понуда у поступку  јавне набавке мале вредности –

Зимско одржавање општинских  путева II реда, улица и општинских некатегорисаних путева у општини Љиг у зимској сезони 2017/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БРОЈ: ЈН  453-195/2017 – ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Оставите одговор