Једанаеста седница СО Љиг

Седница Скупштине општине одржаће се 20.03.2018.године (уторак) са почетком у 10,00 часова у сали 21/3 зграде Скупштине општине Љиг.

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА:

 

1.         Разматрање Предлога Одлуке о висини износа накнаде коју плаћају власници посебних делова зграде у случају принудно постављеног професионалног управника

2.         Разматрање Предлога Одлуке о утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде

3.         Разматрање Предлога Одлуке о минималној висини износа за текуће одржавање зграда

4.         Разматрање Предлога Одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Љиг

5.  Разматрање Предлога Одлуке о отуђењу путем размене дела катастарске парцеле бр. 31822/1 КО Љиг и прибављања у јавну својину Општине Љиг дела кат. парцеле бр. 31696/4 КО Љиг

6.   Разматрање Предлога Одлуке о отуђењу катастарске парцеле бр. 51161/17 уписане у Лист непокретности бр. 77 КО Љиг, непосредном погодбом

7.   Разматрање Предлога Одлуке о отуђењу катастарске парцеле бр. 6101/30 уписане у Лист непокретности бр.  1542 КО Љиг, непосредном погодбом

8.  Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу помоћног објекта – гараже са летњом кухињом и тремом инвеститора Симић Добривоја из Липља

9. Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу помоћног објекта – гараже инвеститора Лазаревић Милана из Цветановца

10.  Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу стамбеног објекта инвеститора Радивојевић Милисава из Љига

11.  Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу економског објекта за гајење свиња инвеститора Павловић Десанке и Павловић Радише из Јајчића

12. Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу економског објекта – сењаре инвеститора Илић Радише из Јајчића

13. Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу помоћног објекта инвеститора Ранђеловић Загорке из Београда

14.  Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу помоћног објекта инвеститора  Остојић Драгана из Јајчића

15.  Разматрање Предлога Одлуке о озакоњењу стамбеног објекта инвеститора Илић Милете из Пољаница

16.  Утврђивање Предлога Одлуке о озакоњењу помоћног објекта – гараже са летњом кухињом и тремом инвеститора Павловић Драгана из Липља

17. Утврђивање Предлога Решења о избору правобраниоца Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина

 

Оставите одговор