На основу члана 63. Статута општине Љиг (”Службени гласник Општине Љиг” бр. 4/19), сазива се 63. седница Општинског већа Општине Љиг за среду 31.05.2023.године, са почеткому 9,00 часова.

Седница ће се одржати  у  канцеларији председника општине.

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Утврђивање Предлога Одлуке о завршном рачуну буџета општине Љиг за 2022. годину
  2. Доношење Закључка о давању сагласности на Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Љиг
  3. Доношење Решења о образовању Савета за безбедност Општине Љиг
  4. Доношење Одлуке о предаји ЈКП „Комуналац“ Љиг канти и контејнера за смеће за потребе обављања комуналне делатности управљање комуналним отпадом
  5. Доношење Одлуке о одобравању средстава за набавку уџбеника за ученике првог разреда основних школа на територији општине Љиг за школску 2023/24

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНОВЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

31.05.2023.

ИЗВЕШТАЈ СА 63.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЉИГ

Данас је одржана 63.седница Општинског већа општине Љиг на којој је утврђен
предлог одлуке о Завршном рачуну општине Љиг за 2022.годину. Једногласно су донет
закључак о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Љиг.
Одлукама Већа ЈКП „Комуналац“ Љиг предате су канте и контејнери за смеће за потребе
обављања комуналне делатности управљање комуналним отпадом и одобрена средстава за
набавку уџбеника за ученике првог разреда основних школа на територији општине Љиг
за школску 2023/24.
Општинско веће образовало је данас Савет за безбедност општине Љиг у чијем саставу су
представници локалне самоуправе и Министарства унутрашњих послова, просветни
инспектор, Општински јавни тужилац, директори школа са територије љишке општине,
Центра за социјални рад, Предшколске установе „Каја“ и Дома здравља Љиг.