РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 54/2011 и 12/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20),

Изборна комисија општине Љиг, на седници одржаној 16. марта 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

  1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике скупштине општине Љиг, расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 30/20).
  2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима, Законом о jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 20/20).
  3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике скупштине општине Љиг биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.
  4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази.
  5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Љиг“.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији општине Љиг у року од 24 часа од часа доношења Решења.

02 Број:013-5/2020-7

У Љигу, 16. марта 2020. године

 

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.