Превоз материјала за атарске путеве

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ОПШТИНА ЉИГ,Ул.Карађорђева бр.7, 14240 Љиг

 

ЈАВНА НАБАВКА –превоз и набавка материјала за поправку атарских путева на територији општине Љиг

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 ЈАВНА НАБАВКА бр.453-170/2017

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  04.10.2017 до 10,00сати

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 04.10.2017 године у 10,30 стаи

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДЕЉЕН УГОВОР

 

Оставите одговор