Godisnji plan rada inspekcije za zastitu zivotne sredine za 2024.godinu

Lista kontrole ZZS za pravna lica i preduzetnike IPARD bez studije

Lista kontrole ZZS fizicka lica PARD 0

Lista kontrole ZZS lista pravna lica i preduзzetnike SU IPARD

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2023.годину

Годишњи извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2021.годину

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2020.ГОДИНУ

ТАБЕЛА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
 ЗА 2020. ГОДИНУ – 30.12.2019.

Извештај инспекције за заштиту животне средине за 2019

Табела

Заштита животне средине у индустријским објектима

Услови из интегрисане дозволе

Студија о процени утицаја

Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

Заштитта ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем

Заштита од буке у животној средини

Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем

Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења

Заштита ваздуха код бензинских станица

Захтев за интегрисану дозволу

Достава података

Алат(калкулатор) за прорачун емисија постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола

Алат за процену ризика постројења и активности која не подлежу издвајању интегрисане дозволе Алат за процену ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола

Заштита природе

Чуварска служба

Управљање заштићеним подручјем

Обавезе управљача заштићеног подручја

Управљање заштићеним подручјем од локалног значаја

Обавеза управљача заштићеног подручја од локалног значаја

Нејонизујеће зрачење

Коришћење извора нејонизујућег зрачења

Управљање отпадом

Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом

Оператер постројења за управљање отпадом

Несанитарне депоније-сметлишта

Водич за процену ризика и одређивање приоритета у контроли постројења за управљање отпадом

Алат за процену ризика оператера постројења за управљање отпадом

АРХИВА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
 ЗА 2019. ГОДИНУ – 07.12.2019.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
ЗА 2018. ГОДИНУ – 29.11.2017.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017.Г- ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
ЗА 2017 ГОДИНУ – 23.01.2017.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016.Г- ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

КЛ НЕЈ 02 високофрекфентно подручје

КЛ НЕЈ 01 нискофрекфентно подручје

КЛ НЕЈ 03 овлашћења -испитивање

КЛ НЕЈ 04 овлашћења-систематско испитивање

Област

КЛ ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

oblast zastita prirode

КЛ ПРИ 07-корисник заштићеног подручја

КЛ ПРИ 01-управљач заштићеног подручја

КЛ ОТПАД

КЛ OTП 01-документација

КЛ ОТП 02-складиште отпада

КЛ ОТП 03-третман отпада

КЛ ОТП 05 третман oтпадних уља

КЛ ОТП 06-отпадна уља

КЛ ОТП 09 отпадна гума

КЛ ОТП 10 отпадна возила

КЛ ОТП 11 батерије и акумулатори

КЛ ОТП 12-ЕЕ отпад

КЛ ОТП 15 медицински отпад

КЛ ИНДУСТРИЈА

KЛ БУКА 01 заштита од буке

КЛ ВАЗ 01 заштита ваздуха

КЛ ВАЗ 02 заштита ваздуха код стационарних постројења

КЛ КОВ 02 комуналне отпадне воде

КЛ ОТП 02 поступање произвођача неопасног и инертног отпада

КЛ ПОД 01 достава података према закону зжс

КЛ СПУ 01 студија о процени утицаја

КЛ ТОВ 01 технолошке отпадне воде

КЛ ТОВ 03 друге отпадне воде Област

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.