ekologija ljig

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
 ЗА 2020. ГОДИНУ – 30.12.2019.

Извештај инспекције за заштиту животне средине за 2019

Табела

Заштита животне средине у индустријским објектима

Достава података

Заштита ваздуха код бензинских станица

Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем

Заштита ваздуха код стационираних постројења за сагоревање без континуалног мерења

Заштита од буке у животној средини

Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

Студија о процени утицаја

Заштита природе

Контролна листа за управљача заштићених подручја од локалног значаја,управљање

Контролна листа за управљача заштићених подручја чуварска служба

Контролна листа за управљача заштићених подручја, обавез управљача

Контролна листа за управљача заштићених подручја,обавезе управљача заштићених подручја

Контролна листа за управљача заштићених подручја,управљање заштићеним подручјем

Нејонизујеће зрачење

Коришћење извора нејонизујећег зрачења

Управљање отпадом

Контролна листа за испуњеност услова за почетк рада

Контролна листа несанитарне депоније

Оператер постројења за управљање отпадом

 

АРХИВА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
 ЗА 2019. ГОДИНУ – 07.12.2019.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
ЗА 2018. ГОДИНУ – 29.11.2017.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017.Г- ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ
ЗА 2017 ГОДИНУ – 23.01.2017.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016.Г- ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

КЛ НЕЈ 02 високофрекфентно подручје

КЛ НЕЈ 01 нискофрекфентно подручје

КЛ НЕЈ 03 овлашћења -испитивање

КЛ НЕЈ 04 овлашћења-систематско испитивање

Област

КЛ ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

oblast zastita prirode

КЛ ПРИ 07-корисник заштићеног подручја

КЛ ПРИ 01-управљач заштићеног подручја

КЛ ОТПАД

КЛ OTП 01-документација

КЛ ОТП 02-складиште отпада

КЛ ОТП 03-третман отпада

КЛ ОТП 05 третман oтпадних уља

КЛ ОТП 06-отпадна уља

КЛ ОТП 09 отпадна гума

КЛ ОТП 10 отпадна возила

КЛ ОТП 11 батерије и акумулатори

КЛ ОТП 12-ЕЕ отпад

КЛ ОТП 15 медицински отпад

КЛ ИНДУСТРИЈА

KЛ БУКА 01 заштита од буке

КЛ ВАЗ 01 заштита ваздуха

КЛ ВАЗ 02 заштита ваздуха код стационарних постројења

КЛ КОВ 02 комуналне отпадне воде

КЛ ОТП 02 поступање произвођача неопасног и инертног отпада

КЛ ПОД 01 достава података према закону зжс

КЛ СПУ 01 студија о процени утицаја

КЛ ТОВ 01 технолошке отпадне воде

КЛ ТОВ 03 друге отпадне воде Област

 

 

Оставите одговор

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.